นางมณีวรรณ บุญเรือง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

โทร.081-3939008

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

ดำเนินการออกตัดต้นไม้หรือตัดกิ่งไม้

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นาโพธิ์ มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการออกตัดต้นไม้หรือตัดกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้แนวสายไฟฟ้าและเสาไฟฟ้า ณ บ้านโนนสวาง หมู่ที่ 4 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร # อบต.ยุคใหม่ หัวใจเพื่อประชาชน Cr. งานประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี {gallery}Nok-2022-JANUARY--28{/gallery}

[ 28-01-2565 ] Hits:198

ประชุม ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารงานราชการ

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นาโพธิ์ เป็นประธานเปิดการประชุม ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารงานราชการและการบริหารจัดการขยะในชุมชน โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ชาดฮี กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี {gallery}Nok-2022-JANUARY-28{/gallery}

[ 28-01-2565 ] Hits:175

ออกสำรวจร่องระบายน้ำของหมู่บ้านเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังฯ

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ออกสำรวจร่องระบายน้ำของหมู่บ้านเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและสำรวจพื้นผิวถนนที่ชำรุด ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้อง ประชาชน ในการสัญจร อย่างรวดเร็วทันท่วงที {gallery}Nok-2022-JANUARY--27{/gallery}

[ 27-01-2565 ] Hits:228

ประชุมโครงการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาตำบล

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นประธานเปิดประชุม โครงการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาตำบลกิจกรรมเชิงประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี {gallery}Nok-2022-JANUARY-27{/gallery}

[ 27-01-2565 ] Hits:212

ประชุมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นาโพธิ์ เป็นประธานเปิดประชุมแนวทางการดำเนินงานและ รับฟังนโยบายการทำงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี Cr. งานประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี {gallery}Nok-2022-JANUARY-26{/gallery}

[ 26-01-2565 ] Hits:145

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ