ถาม-ตอบ

 • ถาม : การบริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าจะดำเนินการในช่วงไหนค่ะ ?
 • ตอบ : มีค่ะ! มีการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า สำหรับสุนัข และแมว จะมีเป็นประจำ ปีละ 2-3 ครั้ง โดยสอบถามข้อมูลละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัดอบต.นาโพธิ์ โทร 045-384027 คะ
 • ถาม : อยากทราบช่วงเวลาการชำระภาษีท้องถิ่นประจำปีครับ ?
 • ตอบ : มีรายละเอียดดังนี้ครับ

  ภาษีโรงเรีอนและที่ดิน เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ต่อพนักงาน ฯ ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี "หรือชำระภายใน 30 วัน นับแต่วันรับแจ้งการประเมิน"

  ภาษีป้าย ยื่นแบบ (ภ.ป.1) ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี ยกเว้นป้ายที่ติดตั้งใหม่ให้ยื่นแบบแสดงรายการภายใน 15 วัน "หรือชำระภายใน 15 วัน นับแต่วันรับแจ้งการประเมิน"

  ภาษีบำรุงท้องที่ ให้เจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง สิ้นเดือน เมษายน ของทุกปี" หรือผู้ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่หรือเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลงให้ยื่นแบบภายใน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่โอนกรรมสิทธิ์"

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ โทร 045-384027 ต่อ 105 ค่ะ

 • ถาม : สามารถติดต่อ อบต. ได้ทางไหนบ้างค่ะ ?
 • ตอบ : โทรศัพท์ : 045-384027 คะ
 • ถาม : อยากทราบการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯ โอนเงินหรือจ่ายเมื่อไหร่ วันไหนครับ ?
 • ตอบ : ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือนครับ สอบถาม โทรศัพท์ : 045-384027 งานพัฒนาชุมชน ครับ

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ