แบบฟร์อมเรื่องขอแจ้งการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบฟร์อมเรื่องขอแจ้งการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ