แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2562

      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี  ได้จัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ