รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ประชาชน พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ประชาชน พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์  อำเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ