ข้อมูลการติดต่อ

ที่ตั้งสำนักงานและข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ หมู่ที่ 10 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110
เว็ปไซต์ www.naphopibun.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ https://www.facebook.com
โทรศัพท์ 045- 384027 หมายเลขโทรสาร 045 – 384027 ต่อ 102
E-mail: napopibun12345

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ