กระติบข้าวไม้ไผ่สาน กลุ่มอาชีพจักสานบ้านนาโพธิ์

     กระติบข้าวไม้ไผ่สาน กลุ่มอาชีพจักสานบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 1 เป็น 1 ในเครื่องจักสานที่ทางกลุ่มผลิตขึ้น ผลิดได้หลายแบบ นอกจากนี้ยังสามารถจักสานผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น หวดนึ่งข้าวเหนียว และกระด้ง โดยใช้วัตถุดิบคือไม้ไผ่ซึ่งหาซื้อได้ง่ายในตำบลอีกด้วย

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ