สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

สถานีตำรวจภูธรนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร

     สถานีตำรวจภูธรนาโพธิ์ ตั้งอยู่ที ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2172 นาโพธิ์-บุณฑริก ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด อุบลราชธานี 34230. โทร. 045-870228.

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ