สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายจันทร์ บุญชาติ

ประธานสภา

083-7249961

นายคำสอน บุบผาเผ่า

รองประธานสภา

083-7371973

นางสายสมร ต้นสิน

เลขานุการสภา

094-3926379

สมาชิกสภา

นายประชิด คูณเสมอ

ส.อบต. ม.1

090-6031594

นายสมาน ผาดี

ส.อบต. ม.1

080-4741797

นายสมัย ดงเรืองศรี

ส.อบต. ม.2

095-2699709

นายเสถียน แก่นสิงห์

ส.อบต. ม.2

080-4795161

นายคำสอน บุบผาเผ่า

ส.อบต. ม.3

083-7371973

นายสาย จันทะเนตร

ส.อบต. ม.3

081-5481585

นางสายสมร ต้นสินธ์

ส.อบต. ม.4

094-3926379

นายบัวกัน ทิพคุณ

ส.อบต. ม.4

089-6600727

นายรัศมี ลวดทรง

ส.อบต. ม.5

085-6111093

นายอำนาจ พิลาล้ำ

ส.อบต. ม.5

083-7458125

นางนงนุช บุญวัน

ส.อบต. ม.6

061-7285492

นายอุทิศ หอมทรัพย์

ส.อบต. ม.6

094-3092181

นายคชาธร ก้อนหิน

ส.อบต. ม.7

082-3796726

นายสัมฤทธิ์ ศรีสุเพชรกุล

ส.อบต. ม.7

064-1911586

นายคำใส อนุชาติ

ส.อบต. ม.8

084-9763859

นายสีทน ผิวก่ำ

ส.อบต. ม.8

090-0398287

- ว่าง -

ส.อบต. ม.9

- ว่าง -

ส.อบต. ม.9

นายจันทร์ บุญชาติ

ส.อบต. ม.10

083-7249961

นายแดง บุญล้อม

ส.อบต. ม.10

089-6265010

นายโสภา คงยืน

ส.อบต. ม.11

099-1185190

นายแฮด พุ่มจันทร์

ส.อบต. ม.11

082-6488464

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ