คณะผู้บริหาร

นายคึกฤทธิ์ ชาวนา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร 099-0370783

นายคำสอน บุบผาเผ่า

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร 096-2842564

นายรัศมี ลวดทรง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร 085-6111093

นางรัชนี สายบุบผา

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร 094-5273116

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ