หัวหน้าส่วนราชการ

นางมณีวรรณ บุญเรือง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

081-3939008

นางมณีวรรณ บุญเรือง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

081-3939008

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

นางกิ่งกาญจน์ ขันธ์พาดี

หัวหน้าสำนักปลัด

080-1537878

นางสาวอัจฉรา บุญวิไล

ผู้อำนวยการกองคลัง

084-5158712

นายชำนาญ กาญจนพัฒน์

ผู้อำนวยการกองช่าง

082-7540817

นางนริศา ศรีทาบ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

086-8714022

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ