กองช่าง

นายชำนาญ กาญจนพัฒน์

ผู้อำนวยการกองช่าง

082-7540817

พนักงานส่วนตำบล

นายรพีรัฐ สุโพธิ์รักษ์

นายช่างโยธาชำนาญงาน

092-2424949

นายวิชัย ทองแจ่ม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

094-5259924

พนักงานจ้างตามภารกิจ/ทั่วไป

นายธนวัฒน์ พุ่มจันทร์

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

094-3982570

นายขุนแผน ศรีจันทร์

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

090-0546637

นางสาวอภัสรา ชาวนา

พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ)

094-3089799

นายสุรชัย หลุมทอง

คนงานทั่วไป

094-3260622

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ