ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง รายงานการเงินประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง รายงานการเงินประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ