ราคากลางโครการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านนาโพธิ์ สายทางนายสมใจ (โสกตู้) นายทองพูล ตำบลนาโพธิ์

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านนาโพธิ์ สายทางนายสมใจ (โสกตู้) นายทองพูล ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 41,200 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 ม.ค. 61 เป็นเงิน 41,200 บาท

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ