ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางบ้านนาโพธิ์ – คำเอี่ยน

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางบ้านนาโพธิ์-คำเอี่ยน  หมู่ 2 ตำบลนาโพธิ์  อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 248,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 เมษายน 61 เป็นเงิน 248,000 บาท

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ