ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางสามแยกนายสีทน-หนองเปือย-โคกสนามบิน

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทาง สามแยกนายสีทน-หนองเปือย-โคกสนามบิน หมู่ที่ 3   ตำบลนาโพธิ์   อำเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี   วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  498,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 เมษายน 61 เป็นเงิน  498,000 บาท

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ