ราคากลางโครงการก่อสร้างคสล.สายทางวัดศรีมงคล-สะพานห้วยไผ่

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางวัดศรีมงคล-สะพานห้วยไผ่    ตำบลนาโพธิ์   อำเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี   วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  331,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม  61 เป็นเงิน 331,000 บาท

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ