ราคากลางโครงการก่อสร้างคสล.แยกห้วยโพธิ์ถึงบ้านนายไข่กา บุญเต็ม หมู่ที่ 2

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ราคากลางโครงการก่อสร้างคสล.แยกห้วยโพธิ์ถึงบ้านนายไข่กา  บุญเต็ม  หมู่ที่ 2    ตำบลนาโพธิ์   อำเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี   วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  100,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 สิงหาคม   2561 เป็นเงิน  100,000 บาท

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ