ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางบ้านนาโพธิ์-ห้วยสะเดาะห์

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางบ้านนาโพธิ์-ห้วยสะเดาะห์     ตำบลนาโพธิ์   อำเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี   วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  699,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 ตุลาคม  2561 เป็นเงิน  699,000 บาท

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ