ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะ (ห้วยสะเดาะห์) บ้านเลิงบากหมู่ที่ 3 และบ้านศรีอุดม หมู่ที่ 8

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะ (ห้วยสะเดาะห์) บ้านเลิงบากหมู่ที่ 3 และบ้านศรีอุดม หมู่ที่ 8 ต.นาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหหาร   จังหวัดอุบลราชธานี

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ