ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางสามแยกนางปราณี - สามแยกสายทางห้วยหินกอง ม.1,9

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางสามแยกนางปราณี - สามแยกสายทางห้วยหินกอง ม.1,9  ต.นาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหหาร   จังหวัดอุบลราชธานี

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ